winkelwagen
Subtotal: 0,00€
Uitchecken
Levering binnen 24 uur
Levering binnen 24 uur
Privacybeleid
PRIVACYBELEID - EU 679/2016 (AVG)
 
Hoe verkrijgen we uw persoonlijke gegevens?
 
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens bij verschillende gelegenheden:
 
- Telkens wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via de website www.stijlmma.nl of via de telefonische klantenservicelijnen, om informatie over onze producten en diensten op te vragen.
 
- Wanneer u een klantaccount aanmaakt of een product koopt op onze website.
 
- Wanneer u deelneemt aan onze marketingcampagnes, bijvoorbeeld door uw e-mailadres in het vak in te vullen om u aan te melden voor de nieuwsbrief.
 
De producten en diensten van Estilo MMA, evenals haar promotiecampagnes, zijn voornamelijk gericht en bedoeld voor volwassenen. In deze zin zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en verwerken als u ten minste 16 jaar oud bent. MMA-stijl behoudt de mogelijkheid om de leeftijd te verifiëren van de personen die persoonlijke gegevens verstrekken. Alle gegevens van een kind jonger dan 16 jaar worden verwijderd.
 
We zouden het op prijs stellen als u ons zou kunnen helpen om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw contactgegevens of voorkeuren.
 
 
Doel van het gebruik van persoonlijke gegevens
 
Het doel van het gebruik van persoonlijke gegevens die door de klant door middel van een contactformulier of registratie www.stijlmma.nl wordt gedaan met het uitsluitend belang van een veilige, professionele en adequate service in het kopen van uw items. MMA stijl strikt voldoet aan de geldende voorschriften bij wet 15/1999 inzake de bescherming van persoonsgegevens en andere wetgeving die zich ontwikkelt en informeert de klant dat de gegevens in een bestand zullen worden opgenomen voor het verwerken van informatie over producten en diensten om adequate ondersteuning te bieden.
 
Aan de andere kant worden de gegevens ook gebruikt voor informatiedoeleinden om:
 
Los twijfels op over onze producten of diensten
Adviseer onze klanten.
Garandeer een correcte winkelervaring, verzending of indien nodig retourneren.
Het is belangrijk op te merken dat ons privacybeleid de gegevens NIET voor commerciële doeleinden gebruikt om advertenties, aanbiedingen, nieuwsbrieven, etc. te verzenden. Toestemming voor commerciële doeleinden geheel evenwijdig aan ons privacybeleid door impliciete aanvaarding door de gebruiker van het overeenkomstige veld daartoe bij de werkwijze volgens nieuwsbrief, pop en commerciële registratieformulier gedaan.
 
 
Welke informatie kunnen we over u verkrijgen?
 
Via de verschillende services en contactkanalen die worden beschreven in dit privacybeleid, kunt u de volgende soorten gegevens over u verzamelen:
 
Contactinformatie: naam, adres, telefoonnummers, e-mail.
 
Voorkeuren: informatie die u ons verstrekt over uw voorkeuren, bijvoorbeeld het type gekochte producten.
Gebruik van de website en communicatie hoe u onze website gebruikt; als u onze berichten opent of doorstuurt; evenals informatie verzameld via cookies en andere volgtechnologieën.
 
Hoe houden we uw gegevens beveiligd?
 
Om de beveiliging en de integriteit, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen, gebruiken we verschillende beveiligingsmaatregelen.
 
Hoewel het niet mogelijk is voor data-overdracht via het internet of via een web-garantie absolute bescherming tegen inbraken, zowel wij als onze onderaannemers en zakelijke partners besteden alles in het werk om de maatregelen van fysieke, elektronische en procedurele bescherming te handhaven die de bescherming van uw gegevens garanderen in overeenstemming met de wettelijke vereisten die op dit gebied van toepassing zijn. De maatregelen die we gebruiken, omvatten het volgende:
 
- beperk de toegang tot uw gegevens alleen tot die mensen die ze zouden moeten kennen met aandacht voor de taken die ze uitvoeren;
 
- Over het algemeen, overdracht van de verzamelde gegevens in gecodeerde vorm;
 
- bewaar de meest gevoelige gegevens alleen in gecodeerde vorm;
 
- Installeer perimeter systemen voor de bescherming van de infrastructuur ( "firewalls") om onbevoegde toegang te voorkomen, zoals "hackers" en
 
- Regelmatig de toegang tot computersystemen controleren om oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens te detecteren en te stoppen.
 
In gevallen waarin u hebt verstrekt (of u hebt gekozen) een wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze websites of enige andere website, toepassing of dienst onder onze controle, bent u verantwoordelijk om het geheim te houden en alle vervullen de andere beveiligingsprocedures die we u melden. U kunt uw wachtwoord met niemand delen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
 
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te vervullen. Als uw gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden die ons nodig hebben om deze voor verschillende periodes te houden, gelden de langere bewaarperiode.
 
In ieder geval, beperken we de toegang tot uw gegevens alleen voor degenen die het nodig hebben om het te gebruiken voor de uitvoering van hun taken.
 
Onze bewaartermijnen voor gegevens op basis van zakelijke behoeften, dus met betrekking tot persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, ofwel een beperkte toegang tot hen om te voldoen aan strenge wettelijke verplichtingen of veilig worden vernietigd.
 
Marketing doeleinden: ten aanzien van het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden, zullen we die informatie voor dat doel in de twee jaar na de datum waarop we laatste machtiging verkregen aan direct marketing communicatie, tenzij u ons behouden verzoeken dat we u van hen uitsluiten door de verleende toestemming in te trekken.
 
Doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst: wat betreft het gebruik van uw informatie voor het beheren van een contractuele verplichting die we met u, zullen wij deze gegevens voor de duur van het contract en voor de komende tien jaar om te voldoen aan te houden mogelijke vragen of opeenvolgende claims.
 
Doeleinden die verband houden met de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen: bepaalde informatie moet behouden blijven voor de termijnen vereist door de specifieke wetgeving die van toepassing is (fiscale, handel, witwassen van geld, enz.).
 
 
Met wie kunnen we uw informatie delen en hoe beschermen we deze?
 
MMA-stijl is afhankelijk van verschillende serviceproviders om de bovengenoemde producten en services aan te bieden. Onder andere, we moeten hun naam gegevens, adres, telefoonnummer te communiceren en het bedrag vroegen onze logistieke partners, om u uw bestelling bij u thuis, aan gelieerde entiteiten betaling aan onze service, en onze Gestoría verklaringen af ​​te leggen van belastingen voor de bevoegde autoriteiten.
 
Een lijst met providers met wie we deze gegevens delen, is:
 
Transport agentschappen: Seur, MRW, Mail, Mondial Relay, DHL en verzenden
 
Hoewel het niet mogelijk is voor data-overdracht via het internet of via een web-garantie absolute bescherming tegen inbraken, zowel wij als onze onderaannemers en zakenpartners we ons best doen om maatregelen fysieke, elektronische en procedurele bescherming die nodig is voor te behouden garanderen de bescherming van uw informatie in overeenstemming met de toepasselijke vereisten op het gebied van gegevensbescherming.
 
Al uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers (of veilige fysieke kopieën) van ons eigendom of onze onderaannemers of zakelijke partners, en om ze te openen en te gebruiken onze criteria en beveiligingsbeleid worden toegepast (of equivalent van onze onderaannemers of partners van zaken).

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
 
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te vervullen. Als uw gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden die ons nodig hebben om deze voor verschillende periodes te houden, gelden de langere bewaarperiode.
 
In ieder geval, beperken we de toegang tot uw gegevens alleen voor degenen die het nodig hebben om het te gebruiken voor de uitvoering van hun taken.
 
Onze bewaartermijnen voor gegevens op basis van zakelijke behoeften, dus met betrekking tot persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, ofwel een beperkte toegang tot hen om te voldoen aan strenge wettelijke verplichtingen of veilig worden vernietigd.
 
Marketing doeleinden: ten aanzien van het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden, zullen we die informatie voor dat doel in de twee jaar na de datum waarop we laatste machtiging verkregen aan direct marketing communicatie, tenzij u ons behouden verzoeken dat we u van hen uitsluiten door de verleende toestemming in te trekken.
 
Doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst: wat betreft het gebruik van uw informatie voor het beheren van een contractuele verplichting die we met u, zullen wij deze gegevens voor de duur van het contract en voor de komende tien jaar om te voldoen aan te houden mogelijke vragen of opeenvolgende claims.
 
Doeleinden die verband houden met de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen: bepaalde informatie moet behouden blijven voor de termijnen vereist door de specifieke wetgeving die van toepassing is (fiscale, handel, witwassen van geld, enz.).
 
 
Met wie kunnen we uw informatie delen en hoe beschermen we deze?
 
MMA-stijl is afhankelijk van verschillende serviceproviders om de bovengenoemde producten en services aan te bieden. Onder andere, we moeten hun naam gegevens, adres, telefoonnummer te communiceren en het bedrag vroegen onze logistieke partners, om u uw bestelling bij u thuis, aan gelieerde entiteiten betaling aan onze service, en onze Gestoría verklaringen af ​​te leggen van belastingen voor de bevoegde autoriteiten.
 
Een lijst met providers met wie we deze gegevens delen, is:
 
Analiticas / marketing: Salesmanago, Facebook, Google, Tokywoky, Photoslurp en Oct8ne.
Transport agentschappen: Seur, MRW, Mail, Mondial Relay, DHL en verzenden
Boekhouding: Wolters Kluwer A3 Software
Hoewel het niet mogelijk is voor data-overdracht via het internet of via een web-garantie absolute bescherming tegen inbraken, zowel wij als onze onderaannemers en zakenpartners we ons best doen om maatregelen fysieke, elektronische en procedurele bescherming die nodig is voor te behouden garanderen de bescherming van uw informatie in overeenstemming met de toepasselijke vereisten op het gebied van gegevensbescherming.
 
Al uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers (of veilige fysieke kopieën) van ons eigendom of onze onderaannemers of zakelijke partners, en om ze te openen en te gebruiken onze criteria en beveiligingsbeleid worden toegepast (of equivalent van onze onderaannemers of partners van zaken).
 
Hoe u uw voorkeuren kunt bekijken en wijzigen in het klantenpaneel van de website
 
U kunt uw voorkeuren met betrekking tot uw informatie wijzigen via de instellingen van uw account.
 
Hoe maak je contact met ons op, uw rechten om hun gegevens en hun recht te beschermen om te klagen bij het College Bescherming Persoonsgegevens
 
U kunt contact opnemen met de Data Protection Delegate op het adres dat hier wordt vermeld:
 
DPD contact:
 
José Ramón Álvarez Marrón
 
Tel .: 629650460
 
E-mail: contacto@estilomma.com
 
We herinneren je eraan dat je het recht hebt om te vragen:
 
- meer details over het gebruik dat we maken van uw informatie,
 
- een kopie van de informatie die u ons hebt gegeven,
 
- correcte onnauwkeurigheden in de informatie die wij bijhouden,
 
- informatie verwijderen voor wiens gebruik we geen rechtsgrond meer hebben,
 
- herroep uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden, in gevallen waarin de verwerking van gegevens afhankelijk is van toestemming, alsmede voor elke direct marketingcommunicatie;
 
- zich te verzetten tegen elke verwerking van uw gegevens - inclusief de profilering - die als wettelijke basis het legitieme belang heeft, tenzij onze redenen om een ​​dergelijke behandeling uit te voeren, een compensatie vormen voor eventuele schade aan uw gegevensbeschermingsrechten;
 
- beperk de manier waarop we uw informatie gebruiken tijdens het onderzoeken van een claim.
 
Hoe u uw voorkeuren kunt bekijken en wijzigen in het klantenpaneel van de website
 
U kunt uw voorkeuren met betrekking tot uw informatie wijzigen via de instellingen van uw account.
 
Hoe maak je contact met ons op, uw rechten om hun gegevens en hun recht te beschermen om te klagen bij het College Bescherming Persoonsgegevens
 
U kunt contact opnemen met de Data Protection Delegate op het adres dat hier wordt vermeld:
 
DPD contact:
 
José Ramón Álvarez Marrón
 
Tel .: 629650460
 
E-mail: contacto@estilomma.com
 
We herinneren je eraan dat je het recht hebt om te vragen:
 
- meer details over het gebruik dat we maken van uw informatie,
 
- een kopie van de informatie die u ons hebt gegeven,
 
- correcte onnauwkeurigheden in de informatie die wij bijhouden,
 
- informatie verwijderen voor wiens gebruik we geen rechtsgrond meer hebben,
 
- herroep uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden, in gevallen waarin de verwerking van gegevens afhankelijk is van toestemming, alsmede voor elke direct marketingcommunicatie;
 
- zich te verzetten tegen elke verwerking van uw gegevens - inclusief de profilering - die als wettelijke basis het legitieme belang heeft, tenzij onze redenen om een ​​dergelijke behandeling uit te voeren, een compensatie vormen voor eventuele schade aan uw gegevensbeschermingsrechten;
 
- beperk de manier waarop we uw informatie gebruiken tijdens het onderzoeken van een claim.

De uitoefening van deze rechten is onderhevig aan bepaalde uitzonderingen om redenen van algemeen belang (bijvoorbeeld de preventie of opsporing van misdrijven) en voor onze eigen belangen (bijvoorbeeld het handhaven van de vertrouwelijkheid van juridisch advies). Als u een van deze rechten uitoefent, zullen we verifiëren dat u echt het recht hebt om dit te doen, en wij zullen binnen een maand of binnen de maximumperiode die is vastgesteld in de Spaanse wetgeving, op u reageren als dit lager is.
 
Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw informatie gebruiken of met ons antwoord op de uitoefening van een van deze rechten, kunt u een claim indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es).
 
Contactgegevens van het bedrijf en de Delegate voor gegevensbescherming
 
Als u vragen heeft over het gebruik dat wij van uw persoonlijke gegevens maken, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met onze gemachtigde voor gegevensbescherming:
 
DPD contact:
 
José Ramón Álvarez Marrón
 
Tel .: 629650460
 
E-mail: contacto@estilomma.com
 
Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
 
Het gebruik van uw gegevens onder de hierboven beschreven voorwaarden is toegestaan ​​volgens de Europese en Spaanse gegevensbeschermingsregels in overeenstemming met de volgende wettelijke grondslagen:
 
- U heeft uw toestemming gegeven (u heeft een toestemmingsformulier ontvangen om de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden toe te staan, u kunt de gegeven toestemming te allen tijde intrekken);
 
- De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor het beheer en onderhoud van een met u getekend contract;
 
- De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 
- Wij gebruiken uw gegevens om een ​​rechtmatig belang te verkrijgen en onze redenen daarvoor compenseren mogelijke schade aan uw rechten op de bescherming van uw gegevens;
 
Er kunnen doelen zijn die op grond van andere rechtsgrondslagen zijn toegestaan; In dergelijke gevallen zullen we al het mogelijke doen om de betreffende rechtsgrondslag te identificeren en deze zo snel mogelijk te communiceren zodra we ons bewust worden van het bestaan ​​ervan.

WAAROM KOPEN OP WAAROM KOPEN OP Stijl MMA ? ?

Welkom terug !
Mijn Account Eerdere bestellingen Uitloggen
Acceder
nieuw rekord
Door een account kunt u aankopen doen check snel de status van uw bestellingen en bekijk uw eerdere operaties.
Creëer een nieuw account
Aviso de cookies
Stijl MMA maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met bladeren, van mening zijn dat u akkoord gaat met het gebruik ervan.Zie cookies beleid.OK